Author: admin

Khách hàng nói gì về Vincity Nha Trang

Theo ông Nguyễn Đào Duy, Phó TGĐ LDG Group cho rằng, giống như những ngành hàng tiêu dùng khác trong nền kinh tế, bất động sản vẫn phải chịu sự điều chỉnh của nhiều bộ …